20 Maja 2019, 20:05

Zakres dokonywanych czynności:

- usługi w zakresie eksportu towaru,

- usługi w zakresie importu towaru,

- przygotowywanie dokumentów tranzytowych T1 do urzędów wewnętrznych,

- gwarantujemy zabezpieczenia należności celno-podatkowych,

- współpraca z spedycjami polskimi i zagranicznymi w zakresie przewozu kontenerów i drobnicy na terenie całej Europy.